Procedura de obtinere a certificatului de atestare fiscala a fost modificata incepand cu 26 decembrie 2019, prin intrarea in vigoare a Ordinului nr. 3008/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.654/2015 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si conținutului acestora.

Un certificat fiscal este un document oficial care atesta faptul ca un contribuabil si-a onorat obligatiile de plata a taxelor, impozitelor, contributiilor sau altor venituri datorate Bugetului de Stat, reprezentat de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF).

In esenta, cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala se va putea depune prin mai multe mijloace, dupa cum urmeaza:

  • la registratura organului fiscal central competent;
  • prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire;
  • prin intermediul serviciului ”Spatiu privat virtual”;                    
  • prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția autorităților și instituțiilor publice din administratia publica centrala si locala in vederea furnizarii de servicii;
  • prin intermediul sistemului informatic pus la dispoziția instituțiilor de credit, in spatiul privat de pe portalul Agentiei Naționale de Administrare Fiscală.

Modificarile legislative prevad si faptul ca in situatia in care cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscala a fost depusa/transmisa la un alt organ fiscal decat cel competent in eliberarea certificatului, acesta comunica de indata solicitantului eroarea si indica.

In cazul persoanelor fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, cererea se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura fiscala.

De asemenea, in cazul persoanelor fizice care exercita profesii libere sub forma asocierilor, cererea se depune la organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul isi are domiciliul fiscal prevazut la art. 31 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură fiscala, fara a contine informatii cu privire la modul de indeplinire al obligatiilor fiscale de catre membrii acestora. In acest caz, certificatul de atestare fiscala este insotit de certificatele de atestare fiscala ale fiecaruia dintre membrii acestora, eliberate de organele fiscale centrale in a caror raza teritoriala acestia isi au domiciliul fiscal potrivit legii.

Este important de retinut faptul ca certificatul de atestare fiscala se obtine in cel mult trei zile de la depunerea cererii si contine, ca mentiuni explicite, toate obligatiile fiscale restante pe care le are un contribuabil la sfarsitul lunii anterioare depunerii cererii.   

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera servicii juridice de drept financiar si fiscal care include acordarea de consultanta legala, elaborarea de documente specifice, indeplinirea unor proceduri fiscale si obtinerea unor documente, redactarea de actiuni si de alte acte de procedura in cadrul litigiilor de contencios fiscal, asistenta si reprezentare in fata organelor de control financiar-fiscal, precum si in fata instantei de judecata.