Asociatiile se constituie, se organizeaza si functioneaza si se dizolva conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii. Normele incidente si procedura potrivit careia asociatiile se pot dizolva sunt prevazute de articolele 54-57 ale acestui act normativ.

Astfel, asociatiile se pot dizolva dupa cum urmeaza :

1.Dizolvarea de drept:

  • la implinirea duratei pentru care a fost constituita;
  • in situatia in care se afla in imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
  • daca se afla in imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director in conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;
  • reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acest fapt nu a fost complinit timp de 3 luni.

2.Prin Hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei persoane interesate:

  • in cazul necomunicarii datelor de identificare ale beneficiarului real in termenul de 30 de zile de la data modificarii privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia se dizolva, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
  • cand scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice; cand realizarea scopului este urmarită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
  • cand asociatia urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit;
  • cand asociatia a devenit insolvabila;
  • daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decat dupa obtinerea autorizatiilor respective.

3. Prin Hotararea Adunarii Generale:

Pentru aceasta, organizatia va depune la Judecatoria in a carei circumscriptie isi are sediul, in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotărârea adunării generale prin care a fost aprobata dizolvarea asociatiei, pentru a fi inscrisa in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

Asociatia va inceta sa mai existe de la data la care a fost radiata din Registrul asociatiilor si fundatiilor, fapt prevazut conform dispozitiilor art. 71 alin.1 din O.G. nr. 26/2000. 

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda consultanta juridica, asistenta si reprezentare privind inregistrarea de organizatii non-profit in Romania ( ONG ) precum si pentru orice modificare adusa statutului unei astfel de organizatii. Acordam consultanta juridica cu privire la activitatea curenta a organizatiilor non-profit si ne ocupam cu succes de intocmirea oricaror documente, inclusiv pregatirea documentatiei, asistenta si reprezentare in vederea depunerii declaratiei de beneficiari reali, conform prevederilor legale in vigoare.