Tratamentul aplicat microintreprinderilor care efectueaza sponsorizari este reglementat la art. 56 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Calculul si plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul.

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificarile şi completarile ulterioare, pentru sustinerea entitatilor nonprofit si a unitatilor de cult, care la data incheierii contractului sunt îinscrise in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, precum si microintreprinderile care acorda burse elevilor scolarizati in invatamantul profesional-dual, vor scadea sumele aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective, conform prevederilor art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal.

Sumele care nu sunt scazute din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat se reporteaza in trimestrele urmatoare, pe o perioada de 28 de trimestre consecutive. Scaderea acestor sume din impozitul pe veniturile microintreprinderilor datorat, in urmatoarele 28 de trimestre consecutive, se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora, in aceleasi conditii, la fiecare termen de plata a impozitului pe veniturile microintreprinderilor.  (art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal).

Microintreprinderile care efectueaza sponsorizari au obligatia de a depune declaratia informativa privind beneficiarii sponsorizarilor. (art. 56 alin. (1^3) din Codul fiscal).

Prin urmare, platitorul de impozit pe veniturile obtinute de microintreprindere are dreptul de a scadea, din impozitul pe veniturile obtinute de microintreprinderi, valoarea cheltuielilor cu sponsorizarile acordate in conditiile prevazute în Legea sponsorizarii nr. 32/1994, doar persoanelor inscrise în Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, pana la nivelul valorii reprezentand 20% din impozitul datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective.

Din punct de vedere fiscal, cheltuielile cu sponsorizarea efectuate in baza Legii nr. 32/1994, cu modificarile ulterioare, inregistrate in evidenta contabila proprie sunt nedeductibile cand se determina impozitul pe profit, conform prevederilor art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile ulterioare.

Recuperarea sumelor cu sponsorizarea se efectueaza in ordinea inregistrarii lor, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, daca sunt indeplinite conditiile de la art. 25 alin. (4) lit. i) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare.

In cele peste doua decenii de activitate, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat a reusit sa ofere clientilor sai, cu responsabilitate si promptitudine, servicii profesionale calificate incluzand consultanta juridica, asistarea si reprezentare in fata autoritatilor publice si a instantelor de judecata, respectandu-se cu strictete angajamentele luate si confidentialitatea informatiilor clientilor nostri.