In Monitorul Oficial nr. 17 din 7 ianuarie 2021 a fost publicat Ordinul nr. 2/2021 care aproba procedura de acordare a subventiilor pentru firmele care in acest an fac angajari din anumite categorii de varsta.

Mai exact, Ordinul nr. 2/2021 stabileste modalitate de acordare a sumelor prevazute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor masuri de protectie sociala dupa 1 ianuarie 2021 in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative. 

Angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane in varsta de peste 50 de ani ale caror raporturi de munca au incetat din motive neimputabile lor, in perioada starii de urgenta sau de alerta, persoane cu varsta cuprinsa intre 16 şi 29 de ani inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si cetateni romani, incadrati in aceleasi categorii de varsta, carora in anul 2020 le-au incetat raporturile de munca cu angajatorii straini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceasta categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

Pentru acordarea sumelor prevazute mai sus angajatorii incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene in raza carora acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 1 septembrie 2021, o conventie.

Este important de retinut faptul ca termenul de 1 septembrie 2021 pana la care angajatorii pot incheia o conventie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene este un termen de decadere.

În vederea încheierii convenţiei angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanţă o cerere însoţită de următoarele documente:

  • declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal;
  • actele de identitate ale persoanelor incadrate in munca, in copie;
  • actele in baza carora au fost incadrate in munca persoanele, in copie.

Sumele se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele din categoriile menţionate mai sus sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Astfel, conform reglementarii in vigoare, sumele se acorda angajatorilor lunar, de la data incheierii conventiei proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca si se acorda si pentru perioada concediului de odihna.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat va ofera consultanta si suport in domeniul raporturilor de munca, atat pentru antreprenori la inceput de drum, cat si pentru firme cu istoric. Datorita aptitudinilor de negociere si conciliere, echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat va poate sustine afacerea in perioadele dificile prin acordarea de servicii de asistenta si consultanta legala specializata in dreptul muncii, drept financiar si fiscal sau dreptul afacerilor.