Odata cu adoptarea Legii nr. 129/2019 a luat nastere obligatia de depunere a declaratiei de beneficiar real atat pentru societatile comerciale supuse inregistrarii in Registrul Comertului dar si pentru asociatii si fundatii.

Primul termen pana la care asociatiile si fundatiile trebuiau sa depuna aceasta declaratie a fost 21 iulie 2020 (12 luni de la intrarea în vigoare a legii). In perioada starii de urgenta– prin adoptarea OUG 29/2020, data limita a fost amanata pana la 14 august 2020.

In ziua de 14 august 2020, in chiar ultima zi de depunere a declaratiei, termenul de depunere a fost din nou prelungit pana la 1 noiembrie 2020, ca urmare a emiterii  OUG nr. 142/2020.

Depunerea acestei declaratii a generat foarte multe intrebari si confuzii, pentru ca din pacate legea in forma sa actuala nu este tocmai clara, iar autoritatile publice competente (in cazul de fata Ministerul Justitiei si Oficiul National pentru Prevenirea și Combaterea Spalarii Banilor), nu au reusit sa ofere lamuriri suplimentare pe parcursul acestui an.

Mai mult, legea impune ca aceasta declaratie sa fie autentificata de notarul public, procedura care genereaza practici foarte diverse, in functie de interpretarea pe care fiecare notar o da prevederilor legale.

In esenta, conform legislatiei in vigoare, beneficiarul real este orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

In practica insa, exista multe necunoscute si interpretari ale definitiei beneficiarului real data de legiuitor. Una dintre probleme se refera la situatia in care sunt mai multe persoane juridice in calitate de membri ai asociatiei sau fundatiei dar exista neclaritati si cu privire la fostii membri ai asociatiei sau fundatiei, daca si in ce masura acestia ar mai trebui mentionati in cuprinsul declaratiei de beneficiar real.

Referitor la modalitatea procedurala de declarare a beneficiarului real, consiliul director va adopta o hotarare prin care imputerniceste o persoana (director executiv, presedinte, etc) sa intocmeasca o declaratie autentificata la notar privind beneficiarii reali ai organizatiei

Prin intermediul declaratiei privind beneficiarii reali se vor declara beneficiarii reali precizandu-se atat functia pe care o ocupa in cadrul asociatiei/fundatiei, precum si datele acestora de identificare.

In ceea ce priveste datele de identificare ale beneficiarului real care vor trebui incluse in mod obligatoriu in cuprinsul declaratiei, acestea vor fi : numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, cetatenia, domiciliul sau resedinta.

Declaratia autentificata se va depune la Ministerul Justiției -Serviciul de comunicare si relatii cu publicul. In cazul nedepunerii in termen a declaratiei, asociatiile si fundatiile care nu s-au conformat obligatiei ar putea fi dizolvate, prin hotarare judecatoreasca, la cererea Ministerului Public sau a oricarei alte persoane interesate, in conditiile prevazute in O.G. nr. 26/2000.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera servicii complete de consultanta legala, asistenta si reprezentare in materia infiintarii de asociatii si fundatii, modificarea actelor constitutive ale asociatiei sau fundatiei, indeplinirea oricaror proceduri legale cu privire la asociatii si fundatii precum si consultanta juridica si reprezentare in caz de dizolvare a asociatiei sau fundatiei.