In activitatea curenta a firmelor si persoanelor fizice deseori este necesara obtinerea si prezentarea certificatului de cazier fiscal sau a certificatului de atestare fiscala. Cele doua notiuni starnesc adesea confuzii, iar nu de putine ori contribuabilii nu inteleg care dintre cele documente mentionate trebuie obtinut pentru diversele proceduri in care acestea sunt cerute.

Confuzia se poate naste din faptul ca atat cazierul, cat si certificatul de atestare fiscala inscriu si certifica, sub forma conformarii cu legea sau a bunei-plati, conduita contribuabilului.  

Referitor la certificatul de atestare fiscala, acest document dovedeste conduita de bun-platnic sau, dimpotriva, a contribuabililor. In certificatul  de atestare fiscala autoritatea emitenta inscrie toate platile exigibile catre Bugetul de Stat, iar din anul 2013 se incrie in acest certificat statutul executarilor silite, daca acestea sunt in executare sau suspendate. 

In vederea obtinerii unui certificat de atestare fiscala este necesara depunerea formularului- cerere tipizata, insotit de copia cartii de identitate, in cazul persoanelor fizice sau a certificatului de inregistrare emis de Registrul Comertului, in cazul firmelor si dovada imputernicirii, in cazul in care acest document este solicitat printr-un reprezentant imputernicit.  

In situatia in care contribuabilul doreste sa obtina mai multe exemplare ale certificatului de atestare fiscala trebuie sa mentioneze in cerere numarul de exemplare solicitate. La cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscala, se anexeaza, dupa caz, acordul scris al contribuabilului in cauza.

Acordul scris nu este necesar in cazul in care certificatul de atestare fiscala este solicitat de catre notari publici, precum si de catre o institutie sau autoritate publica. Certificatul de atestare fiscala este valabil 30 de zile de la data emiterii.

Pe de alta parte, certificatul de cazier fiscal vizeaza toate persoanele fizice si juridice, iar faptele inscrise in cazier sunt de tipul abaterilor, contraventiei sau infractionalitatii in domeniul fiscal. Acesta se obtine numai de catre titlular sau imputernicit al titularului, dar si de autoritati indreptatite si este valabil doar in scopul pentru care s-a eliberat.

In vederea obtinerii certificatului, contribuabilii trebuie sa depuna/prezinte urmatoarele: cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal – formular 502, actul de identitate al reprezentantului legal sau imputernicitului.

In cadrul cazierului fiscal, sunt operate inscrieri privind diverse situatii, majoritar in relatia cu Registrul Comertului, dar si in alte domenii precum infiintarea societatilor comerciale, indiferent de forma acestora,  infiintarea de fundatii sau asociatii, pentru exercitarea unei activitati independente, in cazul cesiunii partilor sociale. 

Certificatul de cazier fiscal este valabil 30 de zile de la data emiterii si numai in scopul in care a fost eliberat.

Fie ca veti avea nevoie de obtinerea unui certificat de atestare fiscala sau de un certificat de cazier fiscal, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat va poate acorda consultanta legala necesara si va realiza pentru dumneavoastra demersurile de obtinere a oricaruia dintre aceste doua documente.