In prezent, multe persoane fizice sau juridice sunt proprietari ai imobilelor care au fost declarate monumente istorice. Acest fapt naste unele obligatii in sarcina proprietarilor dar si imposibilitatea de a vinde in mod liber imobilul, mai inainte de a primi raspunsul de la autoritatile statului privind exercitarea dreptului de preemptiune.

Dreptul de preempțiune oferă titularului său (numit preemptor) dreptul de a cumpăra cu prioritate un bun.Vânzarea bunului cu privire la care există un drept de preempțiune legal sau convențional se poate face către un terț numai sub condiția neexercitării dreptului de preempțiune de către preemptor, sanctiunea legala fiind nulitatea absoluta a contractului de vanzare cumparare incheiat cu nesocotirea dreptului de preemptiune.

Cu privire la monumentele istorice, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice prevede că monumentele istorice aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat pot fi vândute numai în condițiile exercitării dreptului de preempțiune al statului roman, in conditiile expres prevazute de lege.

Exercitarea dreptului de preemptiune de catre stat se realizeaza prin Ministerul Culturii și Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa A, sau prin serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, pentru monumentele istorice clasate în grupa B, ori al unităților administrativ-teritoriale, după caz, potrivit legii.

Toate monumentele istorice din România sunt cuprinse în Lista monumentelor istorice întocmită de Institutul Național al Patrimoniului, aprobată prin Ordin al Ministrului Culturii și Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, și actualizata la fiecare 5 ani.

Dacă bunul pe care o persoana fizica sau juridica doreste sa il vanda sau se află pe această listă, atunci el este clasat ca monument istoric, iar parcurgerea procedurii de preempțiune este obligatorie. Astfel, proprietarii vor trebui sa transmita serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor înștiințarea privind intenția de vânzare.

Serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor transmit Ministerului Culturii și Cultelor înștiințarea, documentația și propunerea de răspuns, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea acestora.

Termenul de exercitare a dreptului de preemțiune al statului este de maximum 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, documentației și a propunerii de răspuns la Ministerul Culturii și Cultelor sau, după caz, la serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor.

În cazul în care Ministerul Culturii și Cultelor sau serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor nu își exercită dreptul de preempțiune în termenul de 25 de zile de la data înregistrării înștiințării, acest drept se transferă autorităților publice locale, care îl pot exercita în maximum 15 zile.

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat detine o experienta indelungata in activitatea în drept imobilar și construcții. Astfel, fie că ești interesat să cumperi sau să vinzi un imobil, fie dorești să soluționezi diverse litigii, un avocat al cabinetului nostru ofera asistență, reprezentare și consultanță, de la momentele premergatoare încheierii tranzacțiilor imobiliare până la obținerea documentației cadastrale sau a încheierii de intabulare dupa vanzare.