Consiliul Concurenței este singura autoritate responsabilă cu aplicarea regulilor de concurență, având ca principală misiune protejarea consumatorilor de practicile ce pot distorsiona funcționarea pieței libere.

Activitatea Consiliului Concurenței se desfășoară pe două componente: una preventivă, de monitorizare și supraveghere a piețelor, și una corectivă, de sancționare a abaterilor de la un comportament concurențial normal.

Astfel, misiunea autorităţii române de concurenţă poate fi definită sintetic ca fiind aceea de a proteja şi de a stimula concurenţa pe piaţa românească în vederea dezvoltării unui mediu concurenţial normal, pentru ca, în final, să se asigure o promovare cât mai bună a intereselor consumatorilor.

Legea cadru aplicabila in domeniul concurentei este Legea nr. 21/1996, care a intrat în vigoare la 1 februarie 1997. Ulterior adoptarii sale, legea a fost modificata si completata pentru a deveni conforma cu acquis-ul comunitar.

Legea concurenţei se aplică actelor şi faptelor care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei săvârşite de: agenţi economici sau asociaţii de agenţi economici (persoane fizice sau juridice – de cetăţenie, respectiv de naţionalitate română sau străină) sau de organe ale administraţiei publice centrale sau locale.

Dintre faptele anticoncurentiale interzise de lege mentionam intelegerile anticoncurentiale, abuzul de pozitie dominanta, concentrările economice prin care se creează sau se consolidează o poziţie dominanta precum si orice acţiuni ale organelor administraţiei publice centrale sau locale, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenţei.

Este important de stiut faptul ca persoanele fizice şi juridice afectate de savarsirea unei practici anticoncurentiale pot sesiza Consiliul Concurentei printr-o plangere. Persoanele fizice sau juridice trebuie sa aiba un interes legitim pentru a fi in masura sa depuna o plangere la Consiliul Concurentei. Plangerile trebuie sa contina in mod obligatoriu informatiile solicitate in cadrul unui formular prevazut in anexa la Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 si 6 din Legea Concurentei nr. 21/1996. 

În situația în care o firmă intră în vizorul Consiliului Concurenței, este vital să beneficieze de o asistenta juridică profesionistă si de reprezentare adecvata in cadrul procedurilor legale, cum ar fi reprezentarea in raport cu inspectorii de concurenta, in cadrul inspectiei realizata de acestia, in vedere asigurarii limitarii accesului la documente și informații care nu au legătură cu obiectul investigației, dar care ar putea avea impact negativ asupra companiei.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat ofera o gama larga de servicii juridice in domeniul concurentei cum ar fi servicii de consultanta in legatura cu prevederile legislatiei romanesti si europene in materia concurentei, audit juridic al operatiunilor specifice realizate de clienti din perspectiva normelor de concurenta aplicabile, notificari sau obtinerea de aprobari din partea autoritatii de concurenta, identificarea clauzelor cu potential efect anticoncurential si reprezentarea in fata autoritatilor de concurenta.