Hotararea Guvernului nr. 811/2020 privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 889 din 29 septembrie 2020.

Actul normativ recent adoptat va facilita concesionarea terenurilor agricole sau arendarea acestora fermierilor cu varsta de pana in 40 de ani, pentru a infiinta si exploata o ferma. In esenta, a fost completat Programul de instalare a tinerilor fermieri, o schema in derulare la acest moment, care le permite fermierilor tineri sa obtina ajutor din partea statului pentru a se instala in mediul rural, in vederea desfasurarii de activitati in domeniul agricol.

Referitor la conditiile de eligibilitate, in vederea concesionarii sau arendarii terenurilor cu destinatie agricola, solicitantii trebuie sa indeplineasca cumulativ mai multe conditii de eligibilitate:

  • sa fie persoane fizice, cu varsta de pana la 40 de ani, neimpliniti la data depunerii cererii de principiu pentru concesionare sau arendare;
  • sa detina diploma de studii de profil: diploma universitara de studii in domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrara, mecanica agricola, inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala sau diploma de absolvire studii liceale, post- liceale sau scoli profesionale in domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrara, mecanica agricola, inginerie economica in agricultura si dezvoltare rurala, emise de unitati de invatamant acreditate;
  • sa aiba domiciliul situat pe raza teritoriala a judetului in care se afla terenul solicitat spre concesionare sau arendare;
  • sa nu fi avut contracte incheiate cu ADS si reziliate din culpa lor sau restante la platile datorate in baza unor contracte incheiate cu ADS;
  • sa se angajeze, in scris, ca vor infiinta o ferma, in termen de un an de la data semnarii contractului, in cadrul careia vor avea calitatea de sef de exploatatie;
  • sa se angajeze, in scris, ca se vor constitui intr-o forma de organizare potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 sau ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, in termen de un an de la data semnarii contractului.

Prin exceptie de la conditiile de mai sus, pot beneficia de dispozitiile actului normativ si tinerii care s-au inregistrat la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura in unul din cei 5 ani anteriori depunerii cererii de concesionare sau de arendare.

Activitatea OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat pune in valoare experienta practica acumulata mai ales in dreptul afacerilor, al societatilor comerciale, drept imobiliar si al dreptului muncii, oferind servicii de consultanta legala pentru persoane fizice sau juridice intr-o gama extinsa de proceduri legale. Cele peste doua decenii de activitate continua stau marturie a faptului ca am castigat increderea clientilor nostri prin profesionalismul, devotamentul si solutiile potrivite atribuite fiecarei situatii legale.