Ultimii ani au marcat o serie de schimbari succesive in ceea ce priveste depunerea declaratiei de beneficiari reali. Cel mai recent act normativ publicat în această privinţă este Legea nr. 315 din 28.12.2021, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2022 şi care modifică Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

Astfel, conform acestui act normativ, persoanele juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului vor depune la înmatriculare şi ori de câte ori intervine o modificare o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării acesteia în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, cu excepţia regiilor autonome, companiilor şi societăţilor naţionale şi societăţilor deţinute integral sau majoritar de stat.

Noutatea consta in faptul ca nu va mai exista obligaţia depunerii anuale a declaraţiei, decât numai pentru acele persoane juridice supuse obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului, care au în structura acţionariatului entităţi înmatriculate/înregistrate şi/sau care au sediul fiscal în jurisdicţii necooperante din punct de vedere fiscal şi/sau în jurisdicţii cu grad înalt de risc de spălare a banilor.

Astfel, doar aceste persoane juridice vor depune anual o declaraţie privind beneficiarul real al persoanei juridice, în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali al societăţilor, în termen de 15 zile de la aprobarea situaţiilor financiare anuale, cu menţiunea că în contextul actual, termenul de depunere a acestei declaraţii este de 90 de zile de la încetarea stării de alertă.

Totodata, obligaţia de declarare a beneficiarilor reali este îndeplinită şi prin includerea, la înmatriculare, în actul constitutiv, a datelor de identificare ale beneficiarilor reali şi a modalităţilor în care se exercită controlul asupra persoanei juridice. Modificarea ulterioară a datelor de identificare ale beneficiarilor reali nu instituie obligaţia întocmirii unui act modificator la actul constitutiv.

Este important de observat faptul ca firmele care au depus cel putin o declaratie de beneficiar real dupa data intrarii in vigoare a Legii nr. 219/2019, vor mai depune de acum inainte declaratie de beneficiar real doar atunci cand survin modificari fata de ultima declaratie depusa.

Legea noua prevede si elementele care trebuie sa fie cuprinse in cadrul declaratiei de beneficiari reali, respectiv aceasta va include datele de identificare ale beneficiarilor reali, respectiv numele, prenumele, data și locul naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa, precum şi modalităţile în care se exercită controlul asupra persoanei juridice.

Declaraţia privind beneficiarul real poate avea formă de înscris sub semnătură privată ori formă electronică şi poate fi transmisă la oficiul registrului comerţului prin mijloace electronice, cu semnătură electronică, sau prin servicii de poştă şi curier sau prin ghișeul oficiului registrului comerțului, personal sau prin reprezentant conform prevederilor legale, si se poate depune, personal sau prin reprezentant, având dată certă, dată de notarul public ori atestată de avocat.

Fara indoiala ca modificarile legislative din domeniul dreptului comercial sunt extrem de importante pentru toate companiile din tara noastra. OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat va sta la dispozitie cu o gama completa de servicii juridice in domeniul dreptului societatilor comerciale, inclusiv in ceea ce priveste intocmirea si atestarea actelor si depunerea dosarelor la Registrul Comertului, in termenele si conform procedurilor legale in vigoare.