Capitalul social este acea parte din patrimoniul unei societati comerciale care cuprinde aportul in bani sau in natura, adus de membri societatii la data constituirii acesteia, pentru a servi la desfasurarea activitatii companiei si la atingerea scopului urmarit. Cu alte cuvinte, capitalul social reprezinta valoarea totala a aporturilor efectuate de catre actionari/asociati si care au intrat in patrimoniul societatii.

In esenta, modalităţile şi procedeele majorării capitalului social sunt reglementate de art. 210 din Legea nr. 31/1990. Astfel, capitalul social se poate mări prin emisiunea de acţiuni noi sau prin majorarea valorii nominale a acţiunilor existente în schimbul unor aporturi în numerar/sau în natură.

De asemenea, acţiunile noi sunt liberate prin încorporarea rezervelor, cu excepţia celor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune, ori prin compensarea unor creanţe lichide şi exigibile asupra societăţii cu acţiuni ale acesteia.

Este important de retinut faptul ca de obicei majorarea capitalului social se hotaraste in conditiile in care entitatea intampina dificultati financiare sau, dimpotriva, cand aceasta este intr-o situatie prospera si vrea sa-si extinda activitatea. In ambele situatii, societatea are nevoie de resurse suplimentare, pe care prefera sa le procure prin majorare de capital si nu apeland la imprumuturi, care implica un efort financiar mai mare.

Cresterea capitalului social poate fi considerata si ca o intarire a credibilitatii financiare a companiei. In mod efectiv, majorarea capitalului social se poate realiza prin diverse operatiuni, dupa cum urmeaza :

  • Prin noi aporturi in natura sau numerar – produce o crestere a activelor (mijloace banesti, imobilizari, stocuri, etc) si o majorare corespunzatoare a capitalului social. O asemenea crestere a capitalului social este determinata de necesitatea procurarii de noi resurse pentru finantarea investitiilor sau pentru intarirea situatiei financiare a entitatii.
  • Prin operatiuni interne – se realizeaza prin incorporarea unor elemente care apartin capitalurilor proprii, cum ar fi rezervele (cu exceptia rezervelor legale),  primele de capital sau profitul;

Aceste operatiuni conduc la diminuarea rezervelor, primelor de capital si profitului, concomitent cu cresterea capitalului social. Practic, majorarea capitalului se poate face fie prin distribuirea gratuita de noi actiuni sau parti sociale catre actionarii sau asociati existenti, fie prin cresterea valorii nominale a actiunilor sau partilor sociale existente.

  • Prin conversia unor datorii ale societatii in actiuni, care se face numai cu acordul creditorului, iar acesta poate deveni actionar/asociat. Valoarea nominala a obligatiunilor convertibile in actiuni trebuie sa fie egala cu cea a actiunilor. Motivul acestor operatiuni este anularea anumitor datorii fara a apela la trezorerie.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat vă asigură asistența juridică și reprezentarea necesară pentru constituiri de societăţi comerciale, înființarea de sedii cu și fără activitate, înființarea, desființarea și modificarea punctelor de lucru ale societaților comerciale. Asigurăm de asemenea asistența juridică a clienților noștri în cazurile în care sunt necesare modificări ale actelor constitutive in legatura cu orice operatiuni sau tranzactii comerciale si societare.