Exista numeroase cazuri in care multe constructii au fost edificate fara a fi respectate normele privind autorizația de construire.  După modificările legislative intervenite la începutul anului 2020, intrarea în legalitate se poate realiza în funcție de situația în care se regăsește constructorul la momentul constatării : în timpul perioadei de aplicare a sancțiunii contravenționale si respectiv după prescripția acesteia.


In ceea ce priveste modul de obținere a autorizației de intrare în legalitate, în faza de aplicare a sancțiunii contravenționale, respectiv in interiorul termenului de 3 ani de prescripție a răspunderii contravenționale, dispozitiile legii in vigoare fac posibil acest lucru.

Art. 28 alin. (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții vizează ipoteza în care Inspectoratul de Stat în Construcții (ISC) constată săvârșirea unei contravenții (de ex, au fost efectuate lucrări fără de autorizație de construire), iar procesul-verbal stabilește menținerea construcțiilor realizate fără autorizație și acordă un termen pentru obținerea unei autorizații de intrare în legalitate. După acest moment, contravenientul va depune documentația aferentă la autoritatea competentă să emită autorizația de intrare în legalitate (primarul sau președintele consilului județean, după caz).


În situaţia în care construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică, după emiterea Acordului de mediu.

O a doua situatie vizeaza posibilitatea intrarii în legalitate prin intabularea în cartea funciară a construcției realizate fără autorizație de construire (după expirarea termenului de aplicare a sancțiunii contravenționale) 


Pentru intrarea în legalitate, proprietarul construcției mai poate beneficia de prevederile art. 37 alin. (6) din Legea nr. 50/1991 care presupune îndeplinirea cumulativă a două condiții:

  • împlinirea termenului de prescripție a răspunderii contravenționale care se scurge de la data terminării în fapt a construcției potrivit Deciziei nr. 16/20.07.2020 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie in recurs in interesul legii;
  • obținerea unei documentații tehnice favorabile ce include: (i) o expertiză tehnică cu privire la respectarea cerințelor fundamentale aplicabile privind calitatea în construcții, și (ii) o documentație cadastrală.

În concluzie, mecanismul intrarii în legalitate in cazul constructiilor ridicate fara autorizare de construire s-a dorit a fi un act de clemență din partea legiuitorului pentru rezolvarea problemei acelor construcții neconforme, având ca scop securitatea circuitului civil. Intrarea in legalitate se poate face asadar numai cu respectarea cerintelor legale si a termenelor instituite de lege.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat detine o experienta relevanta in materia dreptului imobiliar, astfel incat cabinetul nostru va poate asigura suportul juridic necesar privind acordarea de consultatii juridice, asistenta si reprezentare pentru obtinerea documentatiei legale prealabile construirii dar si ulterior, in cazul in care se solicita intrarea in legalitate pentru constructiile realizate fara autorizatie de construire.