Prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2.100/2020 publicat in Monitorul Oficial-Partea I cu nr. 635 din 20 iulie 2020 a fost aprobata procedura de anulare a obligatiilor accesorii conform capitolului II din O.U.G. nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2020 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale

Astfel, procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii presupune, pentru contribuabili, indeplinirea urmatoarelor conditii :

  • Notificarea organelor fiscale cu privire la intenția de a beneficia de prevederile O.U.G. nr. 69/2020;
  • Emiterea și comunicarea deciziei de amânare la plată referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală;
  • Indeplinirea condițiilor stabilite de O.U.G. nr. 69/2020;
  • Depunerea cererii de anulare a obligațiilor fiscale accesorii, pana la data de 15 decembrie 2020;
  • Aprobarea/respingerea anularii accesoriilor, prin decizie a organului fiscal competent.

Potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 69/2020 pot fi anulate accesoriile aferente urmatoarelor categorii de obligatii de plata:

  • obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020:
  • obligatiile bugetare declarate suplimentar de debitori prin declaratie rectificativa, privind perioade anterioare datei de 31 martie 2020;
  • obligatiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020 și stinse pana la aceasta data;
  • obligațiile bugetare principale cu scadente anterioare datei de 31 martie 2020, individualizate în decizii de impunere emise dupa aceasta data.

Obligatiile de plata accesorii aferente obligatiilor bugetare principale precum și accesoriile incluse in ratele de esalonare cu termene de plata anterioare datei de 14 mai 2020 nu se restituie daca acestea au fost stinse inainte de aceasta data.

Pot beneficia de procedura de anulare a obligatiilor de plata accesorii si contribuabilii nerezidenti (prin intermediul imputernicitilor, conform art. 18 Cod procedura fiscala), persoanele pentru care s-a atras raspunderea solidara, precum si contribuabilii care beneficiaza de esalonari la plata.

Notificarile depuse anterior publicarii Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr. 2100/2020 se vor soluționa in termen de 5 zile lucratoare de la data publicarii ordinului in Monitorul Oficial (data publicarii este 20 iulie 2020).

Este important de retinut faptul ca prin acest ordin au fost aprobate si formularele necesare indeplinirii procedurii, cum ar fi, de exemplu, Notificarea si Cererea de anulare a obligațiilor de plata accesorii.

Echipa de avocati din cadrul OANA LIVIA BADEA-CABINET DE AVOCAT beneficiaza de o experienta indelungata in aria de practica a dreptului financiar si fiscal, putand astfel sa ofere clientilor solutii optime si personalizate referitor la orice problema legala din sfera dreptului financiar si fiscal.