Marca comunitara este un sistem independent de protectie a unui insemn sau element grafic pe intreg teritoriul Uniunii Europene, nesubstituindu-se marcii nationale sau internationale. Inregistrarea marcii comunitare se realizeaza de catre Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO).

Marcile comunitare sunt reglementate de Regulamentul CE 40/94, iar conform articolului 4 din acest regulament pot constitui marci comunitare toate semnele care pot fi reprezentate grafic, in special cuvintele, numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului sau, cu conditia ca astfel de semne sa asigure deosebirea intre produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altora.

Procedura de inregistrare a unei marci comunitare este in mare parte similara cu cea a inregistrarii unei marci nationale. De retinut ca, in cazul in care exista deja o marca nationala inregistrata la OSIM, marca se poate inregistra si la nivel comunitar, beneficiind de doua protectii. In cazul in care vorbim de o marca noua, neinregistrata, aceasta se poate inregistra direct ca marca comunitara, oferindu-i-se protectie in toate tarile membre UE.

In mod concret, pentru inregistrarea marcii comunitare, se vor parcurge urmatoarele etape :

  • Depunerea cererii de inregistrare a marcii la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO);
  • Perioada de examinare preliminara – este intervalul de timp in care sunt analizate conditiile pentru acordarea datei de depozit. In situatia in care cererea nu indeplinește toate conditiile pentru acordarea datei de depozit, EUIPO notifica solicitantul acordandu-i un termen de doua luni pentru remedierea lipsurilor;
  • Procedura de examinare de fond – in această etapa se examineaza daca sigla pentru care s-a depus cererea de inregistrare ca marca, se inscrie sau nu in categoria acelor semne care nu pot face obiectul unui drept exclusiv;
  • Etapa publicarii cererilor care au fost admise in urma procedurii de examinare de fond in „Buletinul Marcilor UE”. Publicarea se va face dupa implinirea unui termen de 30 de zile de la data la care i s-a comunicat solicitantului rezultatul raportului de cercetare documentara;
  • Termenul de opozitie care este de 3 luni, calculat de la data publicarii efectuate de catre EUIPO. In acest sens, conform 41 din Regulamentul CE 40/94, persoana fizica sau juridica care exercita dreptul de opozitie va preciza in scris motivele pentru care apreciaza ca ar trebui refuzata inregistrarea marcii;
  • Examinarea eventualelor contestatii (in cazul in care au fost depuse la punctul anterior);
  • Inregistrarea si publicarea marcii – in cazul in care marca a indeplinit toate conditiile specificate mai sus.

Este important de retinut faptul ca valabilitatea unei marci comunitare este de 10 ani, aceasta putand fi ulterior reinnoita nelimitat, in mod succesiv, pentru perioade de cate 10 ani.

OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat, cu o prezenta activa de peste doua decenii pe piata avocaturii din Romania, ofera consultanta legala si asistenta juridica cu privire la toate aspectele legale ale proprietatii intelectuale. Cabinetul nostru este apreciat pentru cunoasterea profunda a acestui domeniu juridic specializat, pentru comunicarea eficienta cu autoritatile si instantele competente, precum si pentru colaborarea rapida si eficienta cu clientii nostri.