In contextul situaţiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului, dispozitiile referitoare la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate au fost, din nou, modificate prin Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 872/543/2020 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Acest Ordin a fost publicat in Monitorul Oficial –Partea I cu nr. 435 din 22.05.2020 si contine noi dispozitii cu aplicabilitate pe perioada starii de alerta, dupa cum urmeaza :

1.Certificatele de concediu medical eliberate incepand cu data de 15 mai 2020 se pot transmite de catre medicii curanti catre persoanele asigurate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

2.Certificatele de concediu medical care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanta constituie document justificativ de plata si se depun la casele de asigurari de sanatate, in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite angajatilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical.

3.Certificatele de concediu medical care cuprind a 91 – a zi sau depasesc 183 de zile, precum şi cele acordate pentru risc maternal se eliberează până la data de 30 iunie 2020 şi se plătesc fără avizul medicului expert al asigurarilor sociale, respectiv fara avizul medicului de medicina muncii.

4.Certificatele de concediu medical, acordate de medici, alţii decât medicii de familie, eliberate până la data de 30 iunie 2020, se plătesc fara avizul medicului de familie.

5.Pentru perioada cuprinsa intre data de 15 mai 2020 si 30 iunie 2020, daca, dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, pentru alte situatii decat cele referitoare la COVID-19, starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeasi afectiune, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.

6.Incepand cu data de 15 mai 2020, documentele prevazute de lege pentru decontarea de catre angajatori a sumelor platite cu titlu de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, precum si certificatele de concediu medical aferente solicitarii se pot transmite catre casele de asigurari de sanatate si prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

In contextul social actual, relatia angajat-angajator constituie unul dintre raporturile cele mai complexe din perspectiva negocierii drepturilor, responsabilitatilor si beneficiilor pe care cele doua parti le pot reprezenta si negocia deopotriva, in baza unor raporturi contractuale.

Serviciile legale de consultanta, asistenta si reprezentare juridica, puse la dispozitie de OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat clientilor sai, acopera domeniul dreptului muncii ca ramura semnificativa de activitate a cabinetului nostru.