Fara indoiala, una dintre cele mai semnificative noutati legislative ale anului 2021 este introducerea conceptului de grup fiscal din perspectiva impozitului pe profit si a posibilitatii de consolidare fiscala la nivel de grup.

Astfel, fiecare membru al grupului fiscal va determina rezultatul fiscal in mod individual, iar rezultatul fiscal consolidat al grupului fiscal se va determina prin insumarea algebrica a rezultatelor fiscale determinate in mod individual de fiecare membru al grupului fiscal. Rezultatul fiscal consolidat pozitiv este profit impozabil, iar rezultatul fiscal consolidat negativ este pierdere fiscala.

Ajustarile pentru deprecierea creantelor devin deductibile in procent de 100% (anterior procentul era 30%), daca creantele indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt neincasate intr-o perioada ce depaseste 270 de zile de la data scadentei;     

b) nu sunt garantate de alta persoana;                                                                                   

c) sunt datorate de o persoana care nu este persoana afiliata contribuabilului.

Alta clarificare apare referitor la scutirea de impozit a profitului reinvestit in sensul ca aceasta se va acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului pana la trimestrul punerii in functiune a activelor, pentru contribuabilii care aplica sistemul trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit.

Pentru contribuabilii care aplica sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit, scutirea se va acorda in limita impozitului pe profit calculat cumulat de la inceputul anului punerii in funcţiune a activelor pana la sfarsitul anului respective. Anterior, se prevedea doar ca scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

Apare, de asemenea, o noua cheltuiala nedeductibila : cheltuiala efectuata ca urmare a unor tranzactii cu o persoana situata intr-un stat care, la data inregistrarii cheltuielilor, este inclus in Anexa I si/sau Anexa II din Lista UE a jurisdictiilor necooperante in scopuri fiscale, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

In situatia in care un beneficiar al unei sponsorizari restituie suma respectiva contribuabilului  intr-un an fiscal diferit de cel in care a fost acordata, suma dedusa pentru acea sponsorizare din impozitul pe profit, in perioade fiscale precedente, in limita prevazuta de lege, se adauga ca diferenta de plata la impozitul pe profit datorat in trimestrul/anul restituirii sponsorizarii.

Cheltuielile reprezentand amortizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, care se scad din impozitul pe profit, sunt cheltuieli nedeductibile la calculul rezultatului fiscal.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat asigura asistenta juridica companiilor si se ocupa de tranzactii si dispute generale si complexe, de ordin comercial sau corporativ. Beneficiind de o experienta relevanta in practica dreptului comercial si societar, cabinetul nostru va poate sprijini prin acordarea de asistenta legala calificata referitoare la problematica impozitelor si taxelor si aplicarea corecta a reglementarilor fiscale.