Codul muncii a fost modificat odata cu intrarea in vigoare a Legii nr. 213/2020, astfel incat  partilor unui contract individual de munca li s-a oferit posibilitatea de a decide asupra utilizarii procedurii de conciliere pentru solutionarea pe cale amiablia a unui conflict individual de munca.

Exista si situatia in care procedura concilierii este obligatorie, anume in cazul in care la incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul executarii acestuia, partile au stabilit in mod expres in cuprinsul contractului individual de munca o clauza potrivit careia orice conflict individual de munca se solutioneaza pe cale amiabila, prin procedura concilierii.

In esenta, ceea ce se urmareste prin parcurgerea procedurii de conciliere este solutionarea amiabila a conflictelor individuale de munca cu ajutorul unui consultant extern specializat in legislatia muncii, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor.

Este important de retinut faptul ca in acesta procedura, fiecare parte poate fi asistata sau, dupa caz, reprezentata de un consultant extern (avocat, expert in legislatia muncii sau, dupa caz, un mediator specializat in legislatia muncii) care, prin rolul sau activ, va starui ca partile sa actioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu respectarea drepturilor salariatilor recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de munca

In ceea ce priveste modul de pornire a procedurii de conciliere, primul pas il reprezinta transmiterea unei invitatii scrise la conciliere de catre una dintre parti, celeilalte parti. In cuprinsul invitatiei la conciliere se va stabili expres data la care va avea loc deschiderea procedurii de conciliere.

Potrivit dispozitiilor art. 2311 din Codul muncii, data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depasi cinci zile lucratoare de la data comunicarii invitatiei. In ceea ce priveste comunicarea invitatiei la procedura de conciliere, aceasta trebuie realizata prin mijloacele de comunicare prevazute expres in contractul individual de munca (posta, e-mail, curier, prin inmanare sub semnatura de primire), astfel incat sa fie adusa la cunostinta celeilalte parti intr-un termen rezonabil.

Procedura de conciliere se va inchide, de obicei, atunci cand in urma dezbaterilor partile conflictului de munca ajung la o solutie. Alte posibilitati de inchidere ar fi atunci cand partile nu reusesc solutionarea pe cale ambiabila a conflictului de munca sau prin neprezentarea uneia dintre parti la data stabilita in invitatia de conciliere.

Chiar daca prin vointa partilor procedura concilierii devine obligatorie, parcurgerea acesteia nu inlatura posibilitatea partilor de a se adresa instantei de judecata, insa termenul de contestare a conflictelor de munca se va suspenda pe toata durata concilierii.

Cu o activitate profesionala continua de peste doua decenii, dedicata serviciilor avocatiale de inalta calitate, OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat asigura asistenta juridica si reprezentare atat pentru salariati cat si pentru angajatori in orice problema de dreptul muncii, precum si redactarea sau/si consilierea in intocmirea diverselor acte, documente si proceduri juridice specifice dreptului muncii.