Una dintre principalele intrebari ale fiecarui cetatean sau firma la inceput de an o reprezinta taxele si impozitele datorate pentru teren, cladiri sau mijloace de transport. Persoanele fizice si juridice care, la sfârșitul anului 2021, dețineau mijloace de transport, clădiri sau terenuri trebuie să plătească în acest an impozit pentru fiecare dintre bunurile amintite.

Plata impozitelor se poate face în două tranșe, iar cei ce plătesc tot impozitul anual până la primul termen, respectiv până la data de 31 martie, beneficiază de o reducere a acestuia, indiferent de care dintre cele trei impozite este vorba.

In ceea ce priveste impozitul pe mijloacele de transport, proprietarul unei mașini datoreaza  plata impozitului pe intregul an, dacă la trecerea în respectivul an era proprietar pe acea mașină. Astfel, chiar daca proprietarul a vandut intre timp masina, el va trebui sa achite impozitul daca la data de 1 ianuarie figura in calitate de proprietar al masinii.

Impozitul pe maşini se plătește la bugetul localității unde proprietarul îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz. Acest impozit se achita anual, in doua transe egale.
Termenele legale, stabilite de Codul fiscal sunt 31 martie și 30 septembrie.

Proprietarii de mașini ce plătesc impozitul pentru întreg anul până la 31 martie beneficiază de o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. De asemenea,
Impozitul auto se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, exprimată în centimetri cubi (cmc).

Referitor la impozitul pe clădiri, acesta se plătește în funcție de destinația acestora. Astfel, o valoare are impozitul pentru clădirile rezidențiale, cele strict de locuit, și alta pentru cele nerezidențiale, folosite în scop economic, precum sediile firmelor sau persoanelor fizice autorizate, spațiile comerciale, cabinetele individuale.

Există și o a treia situație, în care un apartament, de pildă, e folosit atât ca locuință, cât și ca sediu social, caz în care se poate vorbi despre o clădire cu destinație mixtă. Evident, modul de calcul si cuantumul impozitului pe cladiri variaza in functie de categoria de folosinta a imobilului.

Pentru terenuri, impozitul se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local. Este importanta diferentierea terenurilor din categoriile intravilan si extravilan si de asemenea, in cadrul categoriei de terenuri intravilane, se disting terenurile cu constructii si terenuri fara constructii.

Este important de retinut faptul ca există anumite categorii de persoane ce nu trebuie să plătească impozit pe teren. Mai exact, printre multe excepții, sunt de amintit terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, cel aflat în proprietatea sau coproprietatea veteranilor sau văduvelor de război, suprafețele de fond forestier, terenurile aparținând cultelor religioase.

OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat desfasoara o activitate profesionala sustinuta in domeniul dreptului financiar si fiscal constand in acordarea de consultatii legale, opinii juridice sau asistenta juridica pentru persoanele fizice si juridice, referitor la orice situatii avand ca obiect stabilirea si plata impozitelor si taxelor catre bugetul local sau central.