Prin Legea nr. 30 din 10 ianuarie 2019 a fost completat Codul de procedura fiscala, introducandu-se procedura de mediere (art. 230^1) in situatia in care contribuabilul intampina dificultati in achitarea datoriilor fiscale ajunse la scadenta si pentru care i s-a comunicat o somatie.

In continuare, a fost emis Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr.1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum si a documentelor pe care debitorii le prezinta in vederea sustinerii situatiei economice si financiare, care a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr. 549 din data de 4 iulie 2019.

Astfel, contribuabilul aflat in dificultate are posibilitatea de a notifica organul fiscal cu privire la intentia sa de a derula procedura de mediere, in termen de 15 zile de la primirea somatiei. Dispozitiile privind medierea exclud in mod total mediatorii autorizati si procedura de mediere clasica. Asadar, medierea fiscala nu are nici o tangenta cu Legea Medierii nr. 192/2006.

Important de retinut este si faptul ca depunerea notificarii de mediere intr-un termen de 15 zile de la data comunicarii somatiei de plata, nu influenteaza in nicio maniera cursul termenului de 15 zile pentru depunerea contestatiei la executare impotriva somatiei de plata si/sau a titlului executoriu emis de catre organul fiscal. 

De asemenea, trebuie stiut faptul ca de la data la care debitorul notifica organului fiscal intentia de mediere, se suspenda procedura de executare silita pentru obligatiile care fac obiectul somatiei. In termen de maximum doua zile de la primirea notificarii privind intentia de mediere, organul fiscal instiinteaza debitorul cu privire la organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere.

Data organizarii intalnirii nu trebuie sa depaseasca termenul de 10 zile de la primirea notificarii intentiei de mediere. In cazul in care debitorul este inrolat in spatiul privat virtual, instiintarea privind organizarea intalnirii in vederea realizarii procedurii de mediere se comunica prin aceasta modalitate. 

Procedura de mediere se organizeaza de catre organul fiscal, prin asigurarea participarii a doi reprezentanti, respectiv unul din cadrul compartimentului cu atributii in evidenta analitica pe platitori, iar celalalt din cadrul compartimentului cu atributii in executare silita. Ori de cate ori este necesar, la intalnirea de mediere pot participa si sefii ierarhic superiori ai celor doi reprezentanti.

Procedura de mediere consta in clarificarea intinderii obligatiei fiscale inscrise in somatie, precum si in analiza de catre organul fiscal impreuna cu debitorul a situatiei economice si financiare in scopul identificarii unor solutii optime de stingere a obligatiilor fiscale, inclusiv posibilitatea de a beneficia de inlesnirile la plata.

Rezultatul medierii, precum si solutiile optime de stingere a obligatiilor fiscale se consemneaza intr-un proces-verbal. In situatia in care in termen de 15 zile de la finalizarea medierii nu se stinge debitul sau nu se solicita inlesnirea la plata, organul fiscal continua masurile de executare silita.

 

Avand in vedere specializarea OANA LIVIA BADEA – Cabinet de Avocat in domeniul dreptului afacerilor, cabinetul nostru ofera servicii de consultanta, opinii legale, redactare de documente cu continut legal si asistenta juridica persoanelor fizice si companiilor inclusiv in materia dreptului fiscal, asigurand intotdeauna respectarea interesului clientilor nostri.