Exista situatii in care societatea cu raspundere limitata, din diferite motive, nu mai poate sa functioneze. Radierea reprezinta stergerea societatii din Registrul Comertului si presupune parcurgerea unor etape antemergatoare bine definite, fiecare avand propriile sale particularitati.

Astfel, in conformitate cu legile din Romania, pentru radierea unei societati comerciale cu raspundere limitata din Registrul Comertului, primul pas il reprezinta adoptarea de catre asociatii societatii a hotararii de radiere, prin care asociatii vor lua decizia oficiala de radiere a societatii.

Dupa redactarea deciziei de radiere, se vor parcurge urmatoarele etape :

  1. Etapa dizolvarii
  2. Etapa lichidarii
  3. Radierea societatii din Registrul Comertului

In ce priveste etapa divizarii, aceasta se realizeaza in mai multe ipoteze legale, una dintre acestea fiind hotararea asociatilor de radiere a societatii. Alte cazuri de dizolvare se refera la imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii, incheierea perioadei de functionare a societatii, declararea societatii ca fiind nula, existenta unei hotarari judecatoresti de incetare a activitatii sau falimentul societatii.

Din momentul dizolvarii, directorii sau administratorii societatii nu mai pot intreprinde noi operatiuni, in caz contrar, acestia sunt personal si solidar raspunzatori pentru actiunile intreprinse. Societatea isi pastreaza personalitatea juridica pentru operatiunile de lichidare (realizarea activului si pasivului), pana la terminarea acesteia.

A doua etapa urmeaza etapei dizolvarii si consta in realizarea operatiunilor de lichidare a societatii. Este important de mentionat faptul ca decizia de lichidare a societatii poate fi realizata in mod voluntar de catre un expert contabil sau se poate realiza de catre un lichidator. Practic, in etapa lichidarii, societatea va fi obligata sa repartizeze catre asociati bunurile si banii ramasi insa aceasta numai dupa stingerea tuturor obligatiilor de plata.

Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii intocmesc situatia financiara finala, aratand partea care se cuvine fiecarui asociat. In cazul in care societatea aflata in lichidare este in stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

In ultima etapa, lichidatorii trebuie sa solicite Oficiului Registrului Comertului radierea inmatricularii societatii din Registrul Comertului, in termen de 15 zile de la data ultimului act de lichidare, care este repartizarea activului net intre asociati.

Prin radierea din Registrul Comertului, inceteaza personalitatea juridica a societatii comerciale, data de la care inceteaza practic existenta persoanei juridice.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat numara peste doua decenii de activitate in materia dreptului comercial si societar. Ne caracterizeaza seriozitatea cu care analizam toate spetele clientilor nostri si solutiile legale pe care le propunem, care nu ofera doar o rezolvare urgenta de moment ci vor tine intotdeauna cont de tabloul general al intereselor clientilor nostri.