Cadrul legal al achizițiilor publice a fost modificat printr-un act normativ publicat vineri în Monitorul Oficial. Este vorba despre Ordonanța nr. 3 din 25 august 2021 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice, care a intrat în vigoare în data de 30 august 2021.

Ordonanța modifică Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

De asemenea, a fost modificata și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a precizat că scopul modificărilor legislative este atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. În același timp, modificările operate sunt esențiale și din perspectiva alocării de care va beneficia România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Una dintre cele mai importante modificari consta in eliminarea din sarcina operatorului economic declarat câștigător a obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare.

Scopul acestei simplificari este de a ajuta firmele care au sute sau chiar mii de sedii secundare/puncte de lucru și care acum trebuie să depună un efort considerabil pentru a obține certificate fiscale la nivel local.

O alta modificare priveste reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar.  

Nu in ultimul rand se introduce posibilitatea pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătorească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuțiilor ce îi revin.  

Echipa OANA LIVIA BADEA Cabinet de Avocat detine o vasta experienta in achizitii publice, lucrand cu o multitudine de institutii publice si oferind consultanta pentru domenii diverse, de la planificarea procedurilor si consultarea pietei, derularea procedurilor de achizitie, inclusiv achizitii directe, pana la executarea si monitorizarea implementarii contractului/acordului-cadru, asigurand astfel clientilor nostri siguranta si certitudinea deplinei legalitati in realizarea achizitiilor publice.