Pentru suspendarea activitatii, societatea comerciala trebuie sa procedeze la indeplinirea formalitatilor la registrul comertului, prin depunerea cererii de inscriere de mentiuni privind suspendarea activitatii societatii pentru o durata ce nu poate fi mai mare de 3 ani, potrivit art. 237 alin. (2) din Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

In timpul perioadei de inactivitate temporara, societatea nu trebuie sa deruleze nicio tranzactie si este recomandat sa suspende contractele (de exemplu, contractele de utilitati) si, in masura in care este posibil, sa se plateasca datoriile si sa inchida conturile bancare.

Daca intervin modificari in vectorul fiscal ca urmare a starii de inactivitate (spre exemplu, societatea nu mai are calitatea de angajator ca urmare a incetarii tuturor contractelor de munca) se va depune la organul fiscal formularul 010 “Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica” in termen de 30 de zile de la inregistrarea cererii de mentiuni la registrul comertului, dupa cum se prevede la art. 77^1 alin. (2) din Codul de procedura fiscala.

Este important de retinut faptul ca in situatia in care societatea este inregistrata in scopuri de TVA, suspendarea activitatii la Registrul Comertului are drept consecinta fiscala anularea din oficiu a inregistrarii in scop de TVA a societatii. Anularea codului de inregistrare in scop de TVA are loc la data inscrierii mentiunii privind suspendarea activitatii la Registrul Comertului.

In ultimul decont de TVA depus inainte de anularea inregistrarii in scopuri de TVA se vor efectua ajustarile TVA dedusa pentru bunurile de capital si activele corporale fixe, altele decat cele care sunt considerate bunuri de capital, potrivit prevederilor art. 148 si 149 din Codul fiscal.

Ulterior inscrierii suspendarii la Registrul Comertului, societatea  poate solicita organului fiscal competent regimul de declarare derogatoriu, conform OMFP 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care indeplineste conditiile prevazute la punctul 3 din procedura prevazuta de acest act legislativ.

Astfel, regimul de inactivitate temporara nu trebuie confundat cu regimul de declarare derogatoriu. Inactivitatea temporara inscrisa la registrul comertului, pe baza de cerere de inscriere de mentiuni este o conditie necesara, dar nu si suficienta pentru obtinerea regimului derogatoriu de declarare, societatea trebuind sa indeplineasca si celelalte conditii anterior amintite.

In lipsa aprobarii regimului derogatoriu de declarare, societatea trebuie sa depuna declaratiile fiscale pentru acele tipuri de obligatii cu care inca mai figureaza in vectorul fiscal, chiar daca obligatiile de plata datorate sunt zero, dupa cum se prevede la art. 81 alin. (3) lit. d) din Codul de procedura fiscala. 

Prin urmare, suspendarea activitatii societatii presupune ca societatea nu mai poate desfasura activitate, conform obiectului sau de activitate, pe o perioada limitata de timp care nu poate depasi 3 ani. Acest fapt nu trebuie confundat cu lichidarea voluntara a societatii.

OANA LIVIA BADEA-Cabinet de Avocat acorda consultanta juridica si reprezentare in domeniul dreptului societatilor comerciale, dreptului financiar si fiscal si dreptului afacerilor in general. Serviciile noastre legale pe care le propunem clientilor nostri au intotdeauna la baza principiul integrarii solutiei legale gasite in dinamica generala de business a clientului.